Cor Kooy Finance Disclaimer en Copyright

Cor Kooy Finance wordt verkort naar "CKF".

Cor Kooy Finance is een eenmanszaak op het gebied van financieel advies en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50021559.

Inhoud
De op de website weergegeven informatie wordt door CKF met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar voor de juistheid en/of volledigheid kan CKF niet instaan. De op deze website weergegeven informatie kan door CKF zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

CKF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van CKF. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door CKF verstrekte informatie op deze website is, anders dan uitsluitend voor privégebruik, niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CKF.

 Disclaimer

 

 

Cor Kooy Finance

Hoofdweg 175
9621 AH SLOCHTEREN

T: 0598-421036
M: 06-50943660
F: 0598-422151
E: info@corkooyfinance.nl
I: www.corkooyfinance.nl

 

Copyright Cor Kooy Finance